På iltprodukter.se använder vi cookies på vår webb. Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster.

Vi sparar flera cookies permanent på din enhet. Detta sker för att ge dig tillgång till våra tjänster, för statistisk analys samt för att garantera en bra drift av våra tjänster. Dessa cookies har inte till syfte att identifiera dig som person, utan för att erbjuda dig en mer personlig kundupplevelse.

De flesta webbläsare tillåter användandet av cookies som standard. Om du inte vill att våra cookies sparas på din enhet så kan du ändra inställningarna i de flesta webbläsare antingen generellt för alla webbsidor eller för en enskild sida. Om du väljer att inte acceptera cookies så kan du fortfarande använda våra tjänster, men funktionaliteten kan i vissa fall bli begränsad.

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information och för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt gällande personuppgiftslag.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter så som telefonnummer och e-postadress.

När behandlar vi dina personuppgifter?
När du köper fiske eller medlemskort av oss eller söker kontakt med oss i övrigt, till exempel via telefon eller besök hos oss.

VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter, det kan exempelvis vara genom att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system samt att vi lagrar/arkiverar informationen.

VAD ÄR SYFTET MED ATT VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att administrera fakturering och avtal avseende fiske- eller medlemskort och vid uthyrning av fiske. När du är representant från en organisation kan vi även spara information om din befattning och andra uppgifter som är kopplat till din roll. 

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter under den tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för insamlandet eller om annan lag kräver det. Det innebär att vi gallrar dina personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning.

SÄKERHET

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet.
Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter, vi samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver.

SAMTYCKE

Genom att använda våra tjänster godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri.

DINA RÄTTIGHETER GENTEMOT OSS

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller på inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, genom ett registerutdrag. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Se nedan kontaktuppgifter. Du har också rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Vi kan inte radera vissa personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Du har alltid även rätt att inge klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Neka kakor på iltprodukter.se

 

ILT Plåtprodukter AB

Besöks- Leveransadress: Skråssbäcksvägen 51, 77250 GRÄNGESBERG

Telefon: 0240-220 80
Mikael direkt: 070-765 98 34
E-post: info@iltprodukter.se 

Org.nummer: 556350-0601

Contact us

COPYRIGHT © 2022 ILT PLÅTPRODUKTER AB. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Läs om kakaor och integritetspolicy

Vi använder kakor
På iltprodukter.se använder vi kakor (cookies) på vår webb. Kakor är små textfiler som lagras på din dator när du besöker våra tjänster. Inga personuppgifter sparas i kakorna och de används inte för att kartlägga ditt beteende.